Incercari de penetrometrie statica -Static Probing

490.00 esc. IVA

(O recenzie client)

Program de arhivare si prelucrare a încercãrilor de penetrometrie statica cu penetrometru cu vârf mecanic CPT, vârf electric CPTE si piezocon CPTU. Metodele de interpretare litologicã si stratigraficã sunt elaborate pentru un pas la alegerea utilizatorului, chiar si de ordinul centrimetrilor, cu metodologiile cele mai recente si cunoscute pe plan international (Robertson, Douglas-Olsen, Koester etc. cu date standard sau “normalizate” de qc si fs)(pe lângã cele clasice ale lui Begemann si Schmertmann).

Manual utilizator

Descriere

Culegerea datelor se poate realiza si automat cu ajutorul centralei electronice iar exportul coloanelor stratigrafice este compatibil cu alte aplicatii GeoStru.

Interpretarea stratigraficã se poate efectua, la alegerea utilizatorului, în manierã automatã sau personalizatã, pe baza experientei dobândite. Introducerea stratelor poate fi realizatã cu mouse-ul iar pentru coloanã stratigraficã lateralã existã posibilitatea introducerii imaginilor bitmap personale sau standard ale programelor GeoStru.

Aplicatia permite introducerea pânzelor freatice precum si verificarea lichefierii solului si calculul parametrilor de fundatii de suprafatã sau de adãncime (capacitatea portantã).

INSTRUMENTE
Programul dispune de o bazã de date a instrumentelor de uz comun:

DEEP DRILL, CPT SUNDA DOLMEN ELECTRONIC, GOUDA, PAGANI, Dynastar Tecnotest, WISSA, V.D. BERG (CPT HYSON 200 kn VAN DEN BERG, CPT HYSON 100 kN VAN DEN BERG, CPT HYSON 100 kN VAN DEN BERG, CPT MINI CRAWLER 100 kN VAN DEN BERG, CPT MIDI CRAWLER VAN DEN BERG), FUGRO F5CW/V, TECNO PENTA , Piezocones, Seismic module for S-CPTu tests.

Se pot introduce instrumente noi, se pot sterge sau modifica cele existente.
Se poate folosi si penetrometrul static-dinamic Dynastar Tecnotest.

GESTIUNE ÎNCERCÃRI
Static Probing dã posibilitatea unei gestiuni simple si imediate a încercãrilor de penetrometrie statica realizate pe teren: este posibilã introducerea de noi încercãri, în orice punct, asignând pozitia X si Y, cota Z si adâncimea încercãrii, adâncimea la care a fost întâlnitã pânza freaticã si data. Pentru fiecare santier este posibilã arhivarea unui numãr nedeterminat de încercãri si pentru fiecare încercare este posibilã prelucrarea cu diferite corelatuii propuse. Fiecare încercare va fi usor vizualizatã pe ecran datoritã legendei si graficelor rezistentei la vârf si rezistentei laterale.

INTRODEUCEREA DATELOR SI GESTIUNEA STRATELOR
Introducere date
În timp ce utilizatorul introduce citirile rezistentei la vârf si rezistentei laterale, la fiecare pas sunt vizualizate diagramele rezistentei la vârf si rezistentei laterale.
Este prevãzutã de asemenea si colectarea automatã a datelor cu ajutorul centralei electronice.

Gestiune strate
Definirea stratigrafiei se poate obtine automat, conform interpretãrilor litologice ale celor mai acreditate teorii ale autorilor clasici (Begemann (1965) – Schmertmann (1969-1978) etc.) si conform celor mai recente si afirmate teorii în lumea cercetãrii, dar si dupã criterii personale dobândite pe baza experientei utilizatorului.

EVALUÃRI LITOGRAFICE
Programul permite o vizualizare directã automatã a tipurilor litologice traversate de-a lungul încercãrii, conform mai multor autori.

Evaluarea litologicã se realizeazã dupã urmãtorii autori:

 • Begemann 1965, A.G.I 1977
 • Schmertmann 1978
 • Searle 1979
 • Douglas Olsen 1981
 • Robertson 1983
 • Robertson 1986
 • Robertson 1990 – A
 • Robertson 1990 – B

CORELATII
Programul permite determinarea parametrilor geotehnici cei mai semnificativi în caracterizarea solurilor. Paleta litologicã inclusã în numeroasele corelatii propuse, atât pentru terenuri coezive cât si pentru cele necoezive sau ambele, dã posibilitatea utilizatorului de a caracteriza o importantã varietate de terenuri. Mai mult, se oferã utilizatorului posibilitatea de a alege pentru prelucrare corelatiile considerate cele mai potrivite pentru litotipurile prezente.

Parametrii geotehnici calculati dupã diversi autori:

 • Unghiul de frecare
 • Greutatea volumicã
 • Sarcina litostaticã totalã si efectivã pe nivelul mediu al stratului
 • Densitatea relativã Dr
 • Starea de compactare
 • Valoare medie Nspt
 • Modulul de deformare la forfecare G
 • Coeziune nedrenatã/aparentã Cu
 • Permabilitatea verticalã K
 • Presiune lateralã – Coef. Ko
 • OCR Gradul de supraconsolidare
 • Coeficient de consolidare Cv
 • Factor de compresibilitate al bratului de sarcinã Cm
 • Factor de compresibilitate mediu al bratului de sarcinã Crm
 • Modul edometric de compresibilitate Eed
 • Modulul lui Young (E25 – E50) Ey
 • Modulul de deformare nedrenat Eu pentru terenuri coezive
 • Lichefierea solurilor (verificarea pe diferite straturi traversate de pânza freaticã)

EXPORT REZULTATE
Rezultatele prelucrãrilor sunt exportate în formã tabelarã si graficã. Pentru fiecare încercare sunt realizate tabelele în care vor fi trecute rezultatele prelucrãrilor alese de utilizator, precedate de datele de identificare ale încercãrii (numãrul de ordine, date, etc.) si caracteristicile instrumentului folosit, datele santierului (titlul proiectului, localitatea, numele celui care întocmeste proiectul, etc.). Tabelelor li se pot asocia grafice, mai mult, se dã posibilitatea de constituire a unei coloane stratigrafice corespondentã fiecãrei încercãri.

Sectiuni cu Static Probing
Static Probing dã posibilitatea de realizare automatã a sectiunilor dintre încercãri cu ajutorul modulului Sectiuni. O comandã specialã permite alegerea încercãrilor de inclus în generarea sectiunii si deschiderea noii aplicatii.
Modulul Sectiuni constituie o aplicatie de sine stãtãtoare ca si editor de sectiuni si permite deci realizarea acestora si fãrã programul Static; mai mult, permite importarea coloanelor stratigrafice realiazate cu Stratigrapher sau cu Dynamic Probing.
Programul are interfatã comunã cu Slope, deci sectiunile realizate cu acest modul pot fi citite ca si input pentru analiza stabilitãtii taluzurilor.

PIEZOCON – CPTU
Programul permite gestionarea încercãrilor realizate cu piezocon si a output-urilor presiunilor neutrale si a suprapresiunilor.
Introducerea automatã a datelor si prin intermediul centralei electronice permite utilizatorului gestiunea unei serii de date (viteza avansãrii, temperaturã, înclinatie sondã, etc.), permite introducerea încercãrilor de disipare în timp la diferite cote si vizualizarea acestora pe graficul general.
În scurt timp va fi introdusã si gestiunea graficã a încercãrilor de disipare în timp si exportul graficelor specifice.
Interpretãrile piezoconului sunt cele ale lui Robertson, utilizând parametrii de output corecti si normalizati, permitând deci si determinarea Indicelui tip al stratului si compozitia procentualã de sfârsit pe mai multe nivele, chiar si centimetrice (pas instrument).

Capacitatea portantã a fundatiilor de suprafatã si de adâncime, verificare la lichefiere

ChangeLog

2021.20.2.948

14/09/2020

New version 2021

2020.20.2.941

09/09/2019

VERSION 2020

 • Adaugata comanda de asignare a comportamentului geotehnic pentru grupuri de strate. Comanda se activeaza cu click dreapta pe coloana comportamentului geotehnic in fereastra Introducere date.
 • Mentenantã pentru versiunea internationalã.
 • Corectie formatare vitezã unde de forfecare.
 • Fereastra Date generale, introducere: cod comandã, numãr certificate de atasat, zonã, latitudine si longitudine.
 • Identificarea zonei în Google Maps. Imaginea poate fi salvatã pentru a fi utilizatã ca fundal "imagine raster" pentru identificarea încercãrii.
 • În fereastra Încercare curentã s-au adãugat date certificare: numãr certificat, proces verbal de acceptare, numãr comandã si date asociate. Aceleasi informatii au fost adãugate în modelul grafic si în tabelele din raport.
 • În fereastra Optiuni grafic s-au adãugat autorizatii si semnãturi. Aceleasi elemente s-au adãugat si în modelul grafic si în tabelele din raport.
 • În fereastra de Optiuni grafice , în panoul Vizualizare, s-a adãugat un nou instrument ce permite colorarea graficelor în mod uniform si transparent.
 • Noi obiecte grafice si culori.
 • În rapoartele tabelare au fost adãugate informatii privind localizarea încercãrilor, index si sumar.
 • În faza de prelucrare si de raport au fost create comenzi pentru a permite navigarea în interiorul documentelor.
 • Corectie probleme de listare pe mai multe pagini pentru anumite configuratii stratigrafice.
 • Subdivizare a stratigrafiei în mai multe pagini conform scãrii setate de utilizator.
 • Adãugare autorizatii în rapoartele grafice si numerice.
 • Adãugare semnãturi în subsolul paginii pentru rapoartele grafice.
 • Export rapoarte în format XML.
 • Piezocon seismic (SCPTU).

1.0.0

05/03/2018

VERSION 2019

1.0.0

06/03/2017

VERSION 2018

1.0.0

07/03/2016

VERSION 2017

1.0.0

07/08/2015

VERSION 2016

1 recenzie pentru Incercari de penetrometrie statica -Static Probing

 1. Alexandru Ioan Inescu (proprietar confirmat)

  Excelent program!
  Cu minimum de date suplimentare (foraj pentru calibrare), cu ajutorul penetrărilor statice (îndeosebi CPTu) pot fi rezolvate cu destulă acuratețe și rapiditate foarte multe probleme ale investigațiilor geotehnice, mai ales cele referitoare la piloții flotanți și chiar la stabilitatea versanților.

Show reviews in all languages (11)

Adaugă o recenzie

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment

You may also like…