Software pentru inginerie, geotehnică, geologie, geomecanică, geofizică, testare in situ a solului, topografie, hidraulică și hidrologie.