Încercări de penetrometrie dinamica – Dynamic Probing

490.00 fără TVA

(3 recenzii de la clienți)

Program de prelucrare a încercărilor de penetrometrie dinamica, cu gestiune și arhivare a oricărui tip de penetrometru (chiar și a unuia nou sau personalizat) și încercări SPT în foraj. Dynamic Probing dă posibilitatea de arhivare a tuturor încercărilor din șantier și de calculare automată a energiei reale transmise (cu reducere pentru „mișcarea laterală a prăjinilor”) și a coeficientului de corelație cu SPT (încercare standard de referință pentru calculele geomecanice și corelațiile geotehnice).

Help

Descriere

Dynamic Probing realizează prelucrarea încercărilor pentru calculul capacității portante pentru fundații de suprafața cu diverse metode.
Pentru diverse geometrii (talpă continuă, radier general, fundație izolată, etc.) și a tasărilor relative precum și verificarea piloților bătuți și specificarea potențialului de lichefiere al solurilor avute în vedere în schemă seismică.
Graficele coloanelor stratigrafice pot fi exportate în Slope, LoadCap și MP (Rețele de Micropiloți și Piloți); în particular, pentru ultimele două aplicații sunt exportați și parametrii geotehnici așa cum rezultă din raport.

Prelucrarea datelor este imediată și este posibilă gestionarea valorilor reprezentative Ndp și Rd ale stratului cu vizualizare grafică directă.

Programul realizează și discretizarea automată a profilelor cu posibilitatea de introducere a imaginilor bitmap și a texturilor pentru interpretările litologice.

Prelucrările geotehnice sunt efectuate pentru terenuri coezive și necoezive cu numeroase corelații disponibile pentru diversele tipologii litologice, care permit o „caracterizare geotehnică” mai precisă și semnificativă, specifică zonei, cu referință la tipul litologic definit.

Reglementări tehnice:

 • SR EN ISO 22476-2:2006
 • C159-89
 • DIN 4094-3:2002-01
 • ASTM D6951-03:2006
 • SR EN 1997-2:2007

Programul dispune de o bază de date de instrumente de uz comun:

  • Borro
  • DIN 4
  • DPM (DL030 10) (Medium)
  • DPM (DL030 16) (Medium)
  • DPA
  • DPL (Light)
  • DPSH (Dynamic Probing Super Heavy)
  • SCPT (Standard Cone Penetration Test)
  • SPT (Standard Penetration Test)
  • DPSH TG 63-X PAGANI
  • TG 73-X PAGANI
  • SCPT TG 63-X PAGANI
  • DPM (DL 030 SUNDA)
  • RAYMOND
  • PENNY 30
  • Geo Deep Drill (DPH50, DPSH63-73), GeoDeepDrill DM30
  • Nordmeyer (LMSR-X model)
  • STITZ gmbh Germany: Pneumatic operated lightweight penetrometer DPL, Pneumatic operated lightweight penetrometer E-DPL. Pneumatic operated heavyweight penetrometer DPH, Pneumatic operated heavyweight penetrometer E-DPH
  • GEOPC Comacchio SPT (Standard Penetration Test), DPH (Dynamic Heavy Probes) e DPSH-A (Dynamic Super Heavy Probes)

Este posibilă introducerea de noi sonde penetrometrice și/sau ștergerea celor existente. Pentru fiecare sondă definită coeficientul de corelație este calculat automat; este, de asemenea, posibilă inserarea imaginii bitmap a instrumentului folosit.

EXPORT ARHIVÃ INSTRUMENTE

Lista instrumentelor poate fi exportată în format xml sau txt și importată în locații de instalare diferite de calculatorul local.

INTRODUCERE DATE ȘI GESTIUNE STRATE

Dynamic Probing se caracterizează prin rapiditatea introducerii datelor și a specificării stratigrafiei.

Introducere date

Pe măsură ce utilizatorul introduce numărul de lovituri pentru fiecare pas, sunt calculate coeficientul sondei folosite și rezistența dinamică, redusă și neredusă, pe strat; de asemenea se vizualizează diagramă cu bare a numărului de lovituri și graficul evoluției rezistenței dinamice.

Gestiune strate

E mai simplă și este definirea stratelor; utilizatorul poate defini stratigrafia (adâncimea stratului și caracterizarea litologică) numeric și grafic prin intermediul interactivității permise de către program prin ferestrele de dialog vizualizate.

GESTIUNE ÎNCERCÃRI
Dynamic Probing dă posibilitatea unei gestiuni simple și imediate a încercărilor realizate pe șantier: este posibilă introducerea de noi încercări în orice punct, desemnând poziția X și Y, adâncimea inițiala Z și cea finală, precum și adâncimea la care a fost întâlnită pânza freatică și dată. Pentru fiecare șantier este posibilă arhivarea unui număr nedeterminat de încercări și pentru fiecare dintre acestea se poate realiza prelucrarea cu diferite corelații propuse. Fiecare încercare va fi individualizată pe ecran ușor cu ajutorul legendei și vizualizărea graficelor de rezistență dinamică și a numărului de lovituri.

CORELAȚII
Programul permite determinarea parametrilor geotehnici cei mai semnificativi în caracterizarea solurilor. Litologiile care se regăsesc în numeroasele corelații propuse, fie pentru terenuri coezive, fie pentru cele necoezive, dau utilizatorului posibilitatea de a caracteriza o mare varietate de terenuri. Totuși, printre numeroasele opțiuni, se dă posibilitatea utilizatorului de a alege pentru prelucrare corelațiile considerate cele mai relevante pentru litotipii prezenți. Parametrii care derivă din prelucrarea datelor sunt:

Terenuri coezive

 • Coeziune nedrenată: Terzaghi-Peck (1948), SUNDA (1983), Benassi Vannelli, Sanglerat, U.S.D.M.S.M., Schmertmann (1975), Fletcher (1965), Houston (1960), Shioi – Fukui (1982), Begemann, De Beer, Robertson (1983)
 • Modulul edometric: Stroud și Butler (1975), Vesic (1970), Trofimenkov (1974), Mitchell și Gardner, Buisman-Sanglerat;
 • Modulul lui Young: Schultze-Menzenbach, D’Appollonia și alții 1983
 • Greutatea unitãții de volum: Meyerhof și alții
 • Clasificare: A.G.I.
 • The new empirical formulă based on dynamic probing test în fine coesive soil (M. Khodaparast1,*, A.M. Rajabi2, M. Mohammadi3): Cu, undrained shear strength, MR is the resilient modulus, CBR, California bearing ratio for: Soft Clay, Hard Clay, Clay, Fine soil.
 • Altele

Terenuri necoezive

 • Densitatea relativă: Gibbs & Holtz (1957), Meyerhof (1957), Skempton (1986), Schultze & Menzenbach (1961)
 • Unghi de frecare: Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof (1956), Meyerhof (1956), Sowers (1961), Malcev (1964), Meyerhof (1965), Schmertmann (1977), Mitchell & Katti (1981), Shioi-Fukuni (1982), Japanese Național Railway, De Mello, Owasaki & Iwasaki
 • Modulul edometric: Buisman-Sanglerat, Begemann (1974), Farrent (1963), Menzenbach și Malcev
 • Modulul lui Young: Terzaghi, Schmertmann (1978), Schultze-Menzenbach, D’Appollonia și alții (1970), Bowles (1982)
 • Modulul lui Poisson: A.G.I.
 • Modulul dinamic de deformație: Ohsaki & Iwasaki, Robertson și Campanella (1983)
 • Greutatea volumică: Meyerhof și alții
 • Clasificare: A.G.I.
 • Viteză unde de forfecare: Seed (1979)
 • Modulul Ko: Navfac (1971-1982)
 • Altele

CLASIFICAREA SOLURILOR
Identificarea categoriei de sol (A,B,C,D,E, S1,S2) se realizează pe baza parametrilor echivalenți: Nspt,30/Cu,30/Vs,30.
Programul dispune de un sofisticat model ce permite efectuarea analizei la fiecare pas al instrumentului, pe stratigrafia utilizatorului, pe parametrii direcți și indirecți.

EXPORT REZULTATE
Rezultatele prelucrării sunt exportate sub formă tabelară și grafică. Pentru fiecare încercare se constituie tabelele în care se raportează rezultatele prelucrărilor alese de către utilizator precedate de datele de identificare ale încercării (numărul de ordine, dată, etc.) și de caracteristicile sondei penetrometrice folosite, precum și de datele care se referă la șantier (titlu proiect, localitate, tehnician, etc.). Tabelelor le pot fi asociate graficele numărului de lovituri și ale rezistenței dinamice, iar pentru completarea grafică este posibilă constituirea coloanei stratigrafice corespondentă fiecărei încercări.

CAPACITATE PORTANTĂ ȘI LICHEFIERE
Dynamic Probing realizează și calculul capacității portante și al tasărilor fundațiilor de suprafața și de adâncime cu diverse metode, precum și calculul potențialului de lichefiere pentru strațele necoezive.

SECȚIUNI cu DYNAMIC PROBING
Dynamic Probing permite realizarea, în mod automat, a secțiunilor între încercări cu ajutorul modulului adițional Secțiuni. O comandă specială va permite alegerea încercărilor de inclus în generarea secțiunii și deschiderea noii aplicații. Aceeași procedură poate fi folosită și de Static Probing (software pentru prelucrarea încercărilor de penetrometrie statică). Modulul Secțiuni este o aplicație autonomă că editor de secțiuni și permite deci realizarea acestora și fără ajutorul programului Dymanic; de asemenea, permite importarea coloanelor stratigrafice realizate cu Stratigrapher.
Programul are interfața comună cu aplicația Slope, astfel încât secțiunile realizate cu acest modul pot fi citite că input pentru analiză stabilității taluzurilor.

SECȚIUNI 3D
Pentru un minim de trei încercări inserate Dynamic probing realizează reconstrucția tridimensională a stratigrafiei.

ChangeLog

2024.27.5.1164

17/04/2024

Major upgrade Dynamic Probing:
General improvements;
New correlations for: Unit weight & Saturated Unit weight;
Rules: ISSMFE Technical Committee on Penetration Testing (1988) Dynamic Probing (DP) International Reference Test Procedure;
Rules: Annex D.1. Standard Penetration Test (SPT) | Eurocode 7 part 3.

2023.27.5.1158

13/11/2023

Export graphics in excel for allowable pressure and reduced allowable pressure

VERSION 2016

 • Method Terzaghi-Peck (1948), computation of Cu: min and max values in computation report.
 • Introduced new column in the data input table for the values of NSPT on equipment step.
 • Given the option to alter the size of the characters used for the number of blows: Graphic report options -> Text management.
 • Introduction of drilling system efficiency.
 • Correlation coefficient variable with the depth.
 • Computation of CN.
 • Computation of N160.
 • Verification of the correlations Nspt N160.
 • Review of Spanish version of the program.
 • General data window, introduction of: order code, number of certificates to attach, zone, latitude and longitude.
 • Adaptation according to Circolare 08 September 2010, n. 7619/STC. Italian Ministry of the infrastructures and transportations. Criteria for the release of the authorization to the Laboratories for the execution and certification of geognostic inquiries, sampling and tests on site of which art. 59 of the DPR n. 380/2001.
 • Determination of the zone in Google Maps. The image can be saved and be used like background "raster image" for the determination of the tests.

  Current test window, added certification data: certificate number, acceptance report, order number and related data. The same data was added in graphic model and print report.

  Graphic options window, added: ministerial authorization, signatures. The same data was added in graphic model and print report.

  Attention in Graphic options window > View panel, we added a selection command that allows you to color the diagrams in a transparent and uniform manner.

  Graphic objects: New graphic objects and colors.

  Tables in print report - added in the initial header the terms expected for law, planimetry with indication of the location of the tests, index and summary.

  In phase of elaboration and of report generation were created some commands to improve the navigation inside of the documents.

 • Improved management of 3D stratigraphy. We remember you that the automatic reconstruction of 3D stratigraphy takes place on the base of the names assigned to the layers. As an example, test 1 is composed from three layers named: A, B, C; test 2 must have the same number of layers with the same names: A, B, C. The same reasoning must be followed for successive tests. For an optimal view of the 3D it is moreover advised to assign to the same colors or textures to the layers pertaining to various tests but with the same name.
 • Bore hole tests, cohesive-cohesionless soils processing.
 • Soil category: computation of Vs, correlation of Otha and Goto from 78 for the differentiation of the deposit's age.
 • Soil category: type s2 for soils susceptible ti liquefaction.
 • Soil category: theoretical notes included in print report.
 • Computation of subfoundation coefficient in shallow foundation module.
 • Modified layar generation in data input.
 • New options in graphic preferences. Water table view even in absence of stratigraphy.
 • Printing more copies when using Windows 7.

1.0.0

06/03/2017

VERSION 2015

1.0.0

07/03/2016

VERSION 2014

1.0.0

04/05/2015

VERSION 2013

1.0.0

01/08/2014

VERSION 2012

1.0.0

01/02/2013

VERSION 2011

01/01/1970

3 recenzii pentru Încercări de penetrometrie dinamica – Dynamic Probing

 1. Manuel Lupu

  De la primul release, multumita upgrade-ului continuu al programului realizat de echipa geostru, Dynamic este cel mai de incredere si cel mai puternic produs de pe piata. Posibilitatea de a avea un contact direct in comunitatea utilizatorilor din toata lumea fac acest produs si mai eficient.

 2. Alexandru Ioan Inescu (proprietar confirmat)

  Program foarte bun și util, îndeosebi pentru o evaluare rapidă a zonelor care ridică probleme din punct de vedere geotehnic și extrem de valoros pentru zonele în care predomină pământurile necoezive, din care nu pot fi prelevate probe.
  Este cel mai puternic produs din câte am văzut, este foarte prietenos și versatil și are marele avantaj că poate fi integrat în alte module Geostru.
  Cu toate acestea, mai poate suporta unele îmbunătățiri, mai ales la partea de interpretare pentru pământurile coeziune (coeziune+unghi de frecare internă).

 3. filippo catanzariti

  Dear Sirs,
  I have some additional questions according to my use of Your excellent program:

  I have SPT measurements from some boreholes. How can I make profile (like DPL measurements) with just four data, which are not equally spaced.
  I would like to compare my previous calculations od SPT into N1(60): how can I calculate N1(60) with this results on Dy.prob.?
  We classificate soil as GM, GC. What calculations shall we use: for cohesionless or cohesive soil.

Show reviews in all languages (50)

Adaugă o recenzie

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment

Ar putea sã iti placã si...