GEOSTRU 365

790.00 fără TVA

GEOSTRU 365. Cu Geostru 365 programele nostre software pote fi utilizate prin intermediul browser-ului. Dacă nu doriți să cumpărați un software, dar să îl utilizați pentru o perioadă limitată de timp, aceasta este soluția pentru dvs. Software-ul pe care îl veți folosi nu va avea nicio limitare în comparație cu software-ul comercial (desktop), se poate: importa, prelucra, tipări și exporta.

Cu GEOSTRU 365 clientul nu va mai trebui să instaleze, să configureze și să actualizeze programe. Va fi suficient să vă conectați cu utilizatorul și parola și să folosiți software-ul ales. Costul va fi de aproximativ 49 de euro / lună cu un contract anual.

N.B: Înainte de a achiziționa serviciul, vă rugăm să citiți ACORDUL DE LICENȚĂ GEOSTRU 365. Serviciul este în cloud, de aceea pentru o funcționare corectă aveți nevoie de o linie de internet stabilă și performantă.

Categorie: SKU: 63

Descriere

GEOSTRU 365. Cu Geostru 365 programele nostre software pot fi utilizate prin intermediul browser-ului. Dacă nu doriți să cumpărați un software, dar să îl utilizați pentru o perioadă limitată de timp, aceasta este soluția pentru dvs. Software-ul pe care îl veți folosi nu va avea nicio limitare în comparație cu software-ul comercial (desktop), se poate: importa, prelucra, tipări și exporta.

Cu GEOSTRU 365 clientul nu va mai trebui să instaleze, să configureze și să actualizeze programe. Va fi suficient să vă conectați cu utilizatorul și parola și să folosiți software-ul ales. Costul va fi de aproximativ 49 de euro / lună cu un contract anual.

Mai multe detalii despre GEOSTRU 365

Multi-platformă; fișierele create de versiunile pachetului GEOSTRU 365 vor fi compatibile cu versiunile desktop; oferă posibilitatea stocării fișierelor în dropbox-ul dvs. sau Google Drive, distribuirea fișierelor și imprimarea documentelor.

Pentru informații despre disponibilitatea licențelor Geostru 365, vă rugăm să scrieți la: sales@geostru.eu

Fac parte din Geostru 365

 

SoftwareDescriere
Capacitatea portanta a fundațiilor de suprafața – LoadCap

Software de calcul pentru capacitatea portanta și tasări după metoda Terzaghi, Meyerhof, Hansen, Vesic, Brinch-Hansen, Richards et al., Meyerhof and Hanna (1978) a tasărilor elastice (Timoshenko și Goodier), tasărilor edometrice, Schmertmann, Burland și Burbidge, lichefierii folosind metoda Seed e Idris (1971).

Ultimele implementări includ anexa naționala a EUROCOD 7: SR EN 1997-1/NB/2007 (pentru România), oferind astfel posibilitatea verificării terenului de fundare conform Anexei naționale (RO). De asemenea a fost introdusa și preluarea automata a accelerației seismice de vârf direct de pe harta seismica a României.

Video Tutorial

Manual utilizator

Coloane stratigrafice – Stratigrapher

Noua versiune a programului Stratigrapher permite construcția de coloane stratigrafice pentru uz geologic și geotehnic având modele pentru Puturi, SPT, CPT, MASW și Lichefiere. Disponibilitatea unui layout pe mai multe pagini permite o reprezentare detaliată a testelor cu o adâncime mare.

Sunt disponibile numeroase template-uri atât local cat și online. Modelele online pot fi descãrcate și folosite local. Un editor de model integrat oferă posibilitatea de a crea modele noi sau de a le personaliza pe cele existente.  BIM COMPATIBLE

Manual utilizator

Analiză și calcul – radier general pe piloți – DeepFound

 

Programul DeepFound permite calcularea capacității portante și a tasărilor radierului general pe piloți folosind metoda PDR propusă de Poulos (2000) ce derivă din combinarea metodelor Poulos și Davis (1980) și din metoda Randolph (1994).

Downhole – Metoda seismica Downhole

Cu metoda seismica downhole (DH) este măsurat timpul necesar undelor P si S sa se deplaseze de la sursa seismica, amplasata la suprafața solului, la receptori, amplasați într-un foraj.

Manual utilizator

Formularul de Geologie și Geotehnică – Geostru Formula

Formularul de Geologie și Geotehnică – Geostru Formula este un instrument practic și de ajutor pentru liberi profesioniști. Geostru Formula permite rezolvarea oricărui tip de problemă din clasificarea terenurilor, interpretarea testelor statice și dinamice la calculul forței terestre. Sute de corelații cu formule extinse și diagrame de comparație au fost incluse în formular. Formularul are, de asemenea, o bază de date grafică care poate fi împărțită între utilizatori, care conține zeci de proprietăți geotehnice și sute de materiale.

Geostru PS Advanced

Gabioane și praguri de fund – GDW

.

GDW realizează analiza zidurilor din gabioane, a pragurilor de fund din beton simplu si a celor din gabioane, in condiții statice și seismice.
GDW beneficiază de functionalități grafice avansate precum vizualizări tridimensionale ce permit examinarea detaliata a proiectului.

Analiza de stabilitate globala este efectuata cu GSA – Global Stability analysis.

Video tutorial

Manual utilizator

Evaluarea riscului hidrologic – Hydrologic Risk

Programul Hydrologic Risk permite determinarea riscului hidrologic-hidraulic al unui bazin sau al unei serii de bazine.
Delimitând bazinele sau bazinul se pot defini caracteristicile coeficienților de scurgere și timpii de corecție ai bazinului unic și, prin urmare, debitele maxime de viitură ale secțiunilor luate în considerare.

Video tutorial 1 2

Manual utilizator

Analiza lichefierii terenului – Liquiter

LIQUITER este conceput pentru analiza lichefierii solului și susține o mare varietate de teste de teren. Rezultatele analizei sunt prezentate astfel:

  • Factorul de siguranță Lichefiere a solului / Probabilitatea de lichefiere a solului;
  • Mobilitatea ciclică a argilei;
  • Lichefierea nisipului și a argilei;
  • CSR, CSR variabil în funcție de adâncime din rezultatele SHAKE;
  • Reconsolidarea așezării, Răspândirea laterală;
  • Rezistența reziduală
Ziduri de sprijin – MDC

Ziduri de sprijin, MDC: este un produs software destinat proiectării și analizei zidurilor de sprijin din beton armat, cu fundații directe sau pe piloți, și, opțional, în prezența ancorajelor.
Programul realizează calculul geotehnic folosind, la alegerea utilizatorului, teoriile adoptate în general în geotehnica, efectuănd toate verificările impuse de normativa aleasa, printre care aceea a stabilității globale, chiar și în condiții seismice.
Calculul structural realizează dimensionarea și verificarea armaturilor, folosind metoda Stărilor Limita Ultime sau a Tensiunilor Admisibile.

Video Tutorial

Manual utilizator

Piloti si micropiloti-MP

Piloți și Micropiloți este un program pentru calcularea capacității portante a terenului de fundare pentru un pilot sau micropilot ce susține o oarecare combinație de sarcini (moment, forța normala, forfecare). Programul realizează, de asemenea, calculul structural dimensionând armaturile.

Manual utilizator

Parametrii geotehnici caracteristici – CVSoil

Pogramul CVSoil este un instrument complet și inovativ folosit pentru a determina parametrii geotehnici caracteristici conform unei abordări probabilistice, considerând cantitățile statistice obținute dintr-un eșantion reprezentativ de probe.
O dată cu introducerea conceptului de stare limită s-a dezvoltat în paralel și cel de valoare caracteristică.
Eurocodul 7, privind proiectarea geotehnică, introduce pentru prima dată valorile caracteristice ale parametrilor geotehnici.

Interpretarea datelor încercărilor de pompare – WTA

ma

Well Test Analysis este un program dedicat interpretării datelor din încercările de pompare.

Cu ajutorul acestor încercări se calculează principalii parametri hidrodinamici ai acviferului precum debit specificcoeficient de permeabilitatetransmisibilitatecoeficient de înmagazinare.

Multi-Channel Analysis of Surface Waves – Easy MASW

Easy MASW este un nou software produs de GeoStru pentru interpretarea si arhivarea datelor seismice folosind metoda MASW (Multi-Channel Analysis of Surface Waves). Este un instrument ușor de utilizat care, prin intermediul unor pași simplii, permite realizarea profilului vitezelor undelor de forfecare Vs. Programul permite efectuarea inversiei utilizând mai multe moduri.

Manual utilizator

Incercari de penetrometrie statica -Static Probing

Program de arhivare și prelucrare a încercărilor de penetrometrie statica cu penetrometru cu vârf mecanic CPT, vârf electric CPTE și piezocon CPTU. Metodele de interpretare litologică și stratigrafică sunt elaborate pentru un pas la alegerea utilizatorului, chiar și de ordinul centimetrilor, cu metodologiile cele mai recente și cunoscute pe plan internațional (Robertson, Douglas-Olsen, Koester etc. cu date standard sau “normalizate” de qc și fs)(pe lângă cele clasice ale lui Begemann și Schmertmann).

Manual utilizator

Easy HVSR – Software for HVSR processing

Easy HVSR permite analiza raportului spectral al microtremourilor înregistrate cu o singură stație. Simplitatea utilizării și viteza de execuție a calculelor permit utilizatorului să obțină rezultate imediate în estimarea: frecvenței de rezonanță, profilului stratigrafic și a vitezei echivalente a undelor de forfecare Vs30, toate acestea în conformitate cu orientările sugerate de proiectul SESAME.

Software-ul importă fișiere SEG2, SAF și ASCII.

Rock Mechanics

Stabilitatea taluzurilor – Slope

Software pentru stabilitatea taluzurilor în terenuri afânate sau de roci cu metodele tradiționale ale geotehnicii (Echilibrul Limita), și metoda Elementelor Discrete cu care se poate calcula deplasarea taluzului și se poate examina ruptura progresiva.
In condiții seismice realizează atât analiza statica cat și analiza dinamica.

Manual utilizator

Easy Refract – Interpretarea masuratorilor seismice de refractie

EasyRefract este programul dezvoltat de GeoStru pentru interpretarea măsurătorilor de seismica de refracție cu metoda reciprocă și reciprocă generalizată (G.R.M.).
Definirea profilului amplasării este foarte flexibilă și nu impune restricții privind numărul de bătăi de utilizat în analiză.
Programul a fost astfel conceput încât să ghideze utilizatorul prin fazele de analiză permițând controlul complet al procesului operativ. Programul are de asemenea integrat un sistem de localizare foarte eficient care permite și editarea fotografiei aeriene a zonei în care se fac măsurătorile.

RockPlane – Analysis of rocky elements

RockPlaneis a software tool for the evaluation of localized instability rock elements affected by seismic movements and/or by presence of water pressures within intersurface fractures. The software provides slide and overturning risk safety factors that enable verification of the stability of the block and as required the design of stabilization works using active or passive anchors and nails.
Verification is performed on the basis of Limit Equilibrium Method with Mohr-Coulomb or Barton-Bandis failure criteria.
On the block are taken into consideration: weight, hydrostatic thrust in tension cracks and seismic force.

Incercari de penetrometrie dinamica – Dynamic Probing

Program de prelucrare a încercãrilor de penetrometrie dinamica, cu gestiune si arhivare a oricãrui tip de penetrometru (chiar si a unuia nou sau personalizat) si încercãri SPT în foraj. Dynamic Probing dã posibilitatea de arhivare a tuturor încercãrilor din santier si de calculare automatã a energiei reale transmise (cu reducere pentru „miscarea lateralã a prãjinilor” ) si a coeficientului de corelatie cu SPT (încercare standard de referintã pentru calculele geomecanice si corelatiile geotehnice).

Manual utilizator

Sprijiniri pereti mulati palplanse – SPW

Software pentru proiectarea si calculul lucrarilor de sustinere de tip pereti mulati, palplanse (metalice, din lemn sau din ciment armat), pereti din piloti sau micropiloti forati. Metodele de calcul utilizate sunt: Echilibrul limita, Elemente finite.
Metodele amintite au o complexitate crescuta atat din punct de vedere numeric, cat si din punct de vedere al calitatii parametrilor geotehnici necesari calculului.

Video tutorial

Manual utilizator

Diguri din pamant – Earth Small Dams – ESD

Software de verificare pentru diguri din pamant in conditii statice si dinamice.

Verificari la: rezervor gol, rezervor plin, rezervor golit rapid..
Verificare la sifonare hidraulica, determinarea infiltratiilor, lungimea infiltratiilor si tendinta liniei de saturatie.

VIDEO…

RSL III

Informații suplimentare

Mese anno

Mese, Anno