Încercări de penetrometrie statica -Static Probing

490.00 fără TVA

(O recenzie client)

Program de arhivare și prelucrare a încercărilor de penetrometrie statica cu penetrometru cu vârf mecanic CPT, vârf electric CPTE și piezocon CPTU. Metodele de interpretare litologică și stratigrafică sunt elaborate pentru un pas la alegerea utilizatorului, chiar și de ordinul centimetrilor, cu metodologiile cele mai recente și cunoscute pe plan internațional (Robertson, Douglas-Olsen, Koester etc. cu date standard sau “normalizate” de qc și fs)(pe lângă cele clasice ale lui Begemann și Schmertmann).

Help

Descriere

Culegerea datelor se poate realiza și automat cu ajutorul centralei electronice iar exportul coloanelor stratigrafice este compatibil cu alte aplicații GeoStru.
Interpretarea stratigrafică se poate efectua, la alegerea utilizatorului, în manieră automată sau personalizată, pe baza experienței dobândite. Introducerea stratelor poate fi realizată cu mouse-ul iar pentru coloană stratigrafică laterală există posibilitatea introducerii imaginilor bitmap personale sau standard ale programelor GeoStru.
Aplicația permite întroducerea pânzelor freatice precum și verificarea lichefierii solului și calculul parametrilor de fundații de suprafața sau de adâncime (capacitatea portantă).

INSTRUMENTE

Programul dispune de o bază de date a instrumentelor de uz comun:

DEEP DRILL, CPT SUNDA DOLMEN ELECTRONIC, GOUDA, PAGANI, Dynastar Tecnotest, WISSA, V.D. BERG (CPT HYSON 200 kn VAN DEN BERG, CPT HYSON 100 kN VAN DEN BERG, CPT HYSON 100 kN VAN DEN BERG, CPT MINI CRAWLER 100 kN VAN DEN BERG, CPT MIDI CRAWLER VAN DEN BERG), FUGRO F5CW/V, TECNO PENTA , Piezocones, Seismic module for S-CPTu tests.

Se pot întroduce instrumente noi, se pot șterge sau modifică cele existente.
Se poate folosi și penetrometrul static-dinamic Dynastar Tecnotest.

GESTIUNE ÎNCERCÃRI

Static Probing dă posibilitatea unei gestiuni simple și imediate a încercărilor de penetrometrie statică realizate pe teren: este posibilă întroducerea de noi încercări, în orice punct, asignând poziția X și Y, cota Z și adâncimea încercării, adâncimea la care a fost întâlnita pânza freatică și dată. Pentru fiecare șantier este posibilă arhivarea unui număr nedeterminat de încercări și pentru fiecare încercare este posibilă prelucrarea cu diferite corelații propuse. Fiecare încercare va fi ușor vizualizată pe ecran datorită legendei și graficelor rezistenței la vârf și rezistenței laterale.

INTRODUCEREA DATELOR ȘI GESTIUNEA STRATELOR

Introducere date
În timp ce utilizatorul introduce citirile rezistenței la vârf și rezistenței laterale, la fiecare pas sunt vizualizate diagramele rezistenței la vârf și laterale.
Este prevăzută de asemenea și colectarea automată a datelor cu ajutorul centralei electronice.

Gestiune strate
Definirea stratigrafiei se poate obține automat, conform interpretărilor litologice ale celor mai acreditate teorii ale autorilor clasici (Begemann (1965) – Schmertmann (1969-1978) etc.) și conform celor mai recente și afirmate teorii în lumea cercetării, dar și după criterii personale dobândite pe baza experienței utilizatorului.

EVALUĂRI LITOGRAFICE

Programul permite o vizualizare directă automată a tipurilor litologice traversate de-a lungul încercării, conform mai multor autori.

Evaluarea litologică se realizează după următorii autori:

  •  Begemann 1965, A.G.I 1977
  • Schmertmann 1978
  • Searle 1979
  • Douglas Olsen 1981
  • Robertson 1983
  • Robertson 1986
  • Robertson 1990 – A
  • Robertson 1990 – B

CORELAȚII

Programul permite determinarea parametrilor geotehnici cei mai semnificativi în caracterizarea solurilor.
Paleta litologică inclusă în numeroasele corelații propuse, atât pentru terenuri coezive cât și pentru cele necoezive sau ambele, dă posibilitatea utilizatorului de a caracteriza o importantă varietate de terenuri.
Mai mult, se oferă utilizatorului posibilitatea de a alege pentru prelucrare corelațiilor considerate cele mai potrivite pentru litotipurile prezente.

Parametrii geotehnici calculați după diverși autori:

• Unghiul de frecare
• Greutatea volumică
• Sarcina litostatică totală și efectivă pe nivelul mediu al stratului
• Densitatea relativă Dr
• Starea de compactare
• Valoare medie Nspt
• Modulul de deformare la forfecare G
• Coeziune nedrenată/aparentă Cu
• Permeabilitatea verticală K
• Presiune laterală – Coef. Ko
• OCR Gradul de supraconsolidare
• Coeficient de consolidare Cv
• Factor de compresibilitate al brațului de sarcină Cm
• Factor de compresibilitate mediu al brațului de sarcină Crm
• Modul edometric de compresibilitate Eed
• Modulul lui Young (E25 – E50) Ey
• Modulul de deformare nedrenat Eu pentru terenuri coezive
• Lichefierea solurilor (verificarea pe diferite straturi traversate de pânza freatică)

EXPORT REZULTATE

Rezultatele prelucrărilor sunt exportate în formă tabelară și grafică. Pentru fiecare încercare sunt realizate tabelele în care vor fi trecute rezultatele prelucrărilor alese de utilizator, precedate de datele de identificare ale încercării (numărul de ordine, date, etc.) și caracteristicile instrumentului folosit, datele șantierului (titlul proiectului, localitatea, numele celui care întocmește proiectul, etc.). Tabelelor li se pot asocia grafice, mai mult, se dă posibilitatea de constituire a unei coloane stratigrafice corespondentă fiecărei încercări.

Secțiuni cu Static Probing

Static Probing dă posibilitatea de realizare automată a secțiunilor dintre încercări cu ajutorul modulului Secțiuni. O comandă specială permite alegerea încercărilor de inclus în generarea secțiunii și deschiderea noii aplicații.
Modulul Secțiuni constituie o aplicație de sine stătătoare că și editor de secțiuni și permite deci realizarea acestora și fără programul Static; mai mult, permite importarea coloanelor stratigrafice realizate cu Stratigrapher sau cu Dynamic Probing.
Programul are interfața comună cu Slope, deci secțiunile realizate cu acest modul pot fi citite că și input pentru analiză stabilității taluzurilor.

PIEZOCON – CPTU

Programul permite gestionarea încercărilor realizate cu piezocon și a output-urilor presiunilor neutrale și a suprapresiunilor.
Introducerea automată a datelor și prin intermediul centralei electronice permite utilizatorului gestiunea unei serii de date (viteză avansării, temperatură, inclinație sondă, etc.), permite introducerea încercărilor de disipare în timp la diferite cote și vizualizarea acestora pe graficul general.
În scurt timp va fi introdusă și gestiunea grafică a încercărilor de disipare în timp și exportul graficelor specifice.
Interpretările piezoconului sunt cele ale lui Robertson, utilizând parametrii de output corecți și normalizați, permițând deci și determinarea Indicelui tip al stratului și compoziția procentuală de sfârșit pe mai multe nivele, chiar și centimetrice (pas instrument).

Capacitatea portantă a fundațiilor de suprafața și de adâncime, verificare la lichefiere.

 

Articolul de cercetare este interesant

ChangeLog

2024.23.2.1029

09/04/2024

New version 2024

2021.20.2.968

25/01/2022

VERSION 2020

 • Adaugata comanda de asignare a comportamentului geotehnic pentru grupuri de strate. Comanda se activeaza cu click dreapta pe coloana comportamentului geotehnic in fereastra Introducere date.
 • Mentenantã pentru versiunea internationalã.
 • Corectie formatare vitezã unde de forfecare.
 • Fereastra Date generale, introducere: cod comandã, numãr certificate de atasat, zonã, latitudine si longitudine.
 • Identificarea zonei în Google Maps. Imaginea poate fi salvatã pentru a fi utilizatã ca fundal "imagine raster" pentru identificarea încercãrii.
 • În fereastra Încercare curentã s-au adãugat date certificare: numãr certificat, proces verbal de acceptare, numãr comandã si date asociate. Aceleasi informatii au fost adãugate în modelul grafic si în tabelele din raport.
 • În fereastra Optiuni grafic s-au adãugat autorizatii si semnãturi. Aceleasi elemente s-au adãugat si în modelul grafic si în tabelele din raport.
 • În fereastra de Optiuni grafice , în panoul Vizualizare, s-a adãugat un nou instrument ce permite colorarea graficelor în mod uniform si transparent.
 • Noi obiecte grafice si culori.
 • În rapoartele tabelare au fost adãugate informatii privind localizarea încercãrilor, index si sumar.
 • În faza de prelucrare si de raport au fost create comenzi pentru a permite navigarea în interiorul documentelor.
 • Corectie probleme de listare pe mai multe pagini pentru anumite configuratii stratigrafice.
 • Subdivizare a stratigrafiei în mai multe pagini conform scãrii setate de utilizator.
 • Adãugare autorizatii în rapoartele grafice si numerice.
 • Adãugare semnãturi în subsolul paginii pentru rapoartele grafice.
 • Export rapoarte în format XML.
 • Piezocon seismic (SCPTU).

1.0.0

05/03/2018

VERSION 2019

1.0.0

06/03/2017

VERSION 2018

1.0.0

07/03/2016

VERSION 2017

1.0.0

07/08/2015

VERSION 2016

1

07/08/2015

RO

1 recenzie pentru Încercări de penetrometrie statica -Static Probing

 1. Alexandru Ioan Inescu (proprietar confirmat)

  Excelent program!
  Cu minimum de date suplimentare (foraj pentru calibrare), cu ajutorul penetrărilor statice (îndeosebi CPTu) pot fi rezolvate cu destulă acuratețe și rapiditate foarte multe probleme ale investigațiilor geotehnice, mai ales cele referitoare la piloții flotanți și chiar la stabilitatea versanților.

Show reviews in all languages (14)

Adaugă o recenzie

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment

Ar putea sã iti placã si...