ACORD-CADRU DE CERCETARE

ÎNTRE

CGT Engineering srl – Laborator comun pentru geotehnologie aplicată a mediului al Universității din Siena

reprezentat de președinte dr. Filippo Bonciani și directorul tehnic prof. Eros Aiello, cu sediul social pe strada Vezzosi, 15 – 52100 Arezzo.

Și

S.C. Engsoft SRL (proprietar al mărcii GEOSTRU)

reprezentată de asociatul unic dr. Filippo Catanzariti, cu sediul pe str. Sarmisegetuza, 19-21, Spatiu Com. 1 Cluj Napoca (RO).

 

DAT FIIND

  • De ani de zile CGT Engineering srl desfășoară studii, cercetări și proiectări referitoare la aspectele geologice, geomorfologice, geotehnice, seismice, structurale și de mediu utilizând diverse programe software avansate în aceste domenii, conform documentelor diferitelor publicații științifice și lucrărillor efectuate;
  • SC Engsoft SRL a dezvoltat sisteme software avansate și are un interes primordial în încurajarea dobândirii de cunoștințe de geologie, geomorfologie, geotehnică și studii seismice aplicate și aprofundate în domeniul ingineriei structurale, care vizează identificarea și definirea multiplelor tipuri de risc, în raport cu reglementările naționale și internaționale în materie de construcții existente și viitoare; de asemenea, prin utilizarea software-ului dedicat existent, care urmează să fie actualizat sau extins sau să fie proiectate de la zero;
  • Desfășurarea activității care face obiectul prezentului act constituie interesul ambelor părți în funcțiile pe care le îndeplinesc și interesele urmărite, astfel încât ambele părți să aibă o contribuție utilă, inclusiv în scopuri educaționale;

Următoarele sunt convenite și stipulate

Art. 1 = Obiectul Acordului-cadru

CGT Engineering srl si Engsoft SRL (proprietar al mărcii GEOSTRU) ) se angajează să desfășoare în comun cercetări  pe următorul subiect:: „dobândirea de cunoștințe de geologie, geomorfologie, geotehnică, structurale și perspective seismice aplicate, menite să identifice și să definească mai multe tipuri risc, în raport cu reglementările naționale și internaționale existente și viitoare în domeniul construcțiilor, inclusiv utilizarea programelor software dedicate existente, care urmează să fie actualizate sau extinse sau să fie proiectate de la zero. Pe parcursul cercetării,  în raport cu evoluția aceleiași activități, pot fi, convenite între managerii științifici, actualizări privind planificarea detaliilor activităților, întotdeauna în limitele programului de cercetare. Programul de cercetare va fi realizat în comun de personalul CGT Engineering SRL și Engsoft SRL în vederea atingerii obiectivelor lor comune.

Art. 2 = persoane responsabile

Responsabilii de cercetare științifică pentru CGT Engineering SRL.

Art. 3 = Produse

CGT Engineering SRL și Engsoft SRL la sfârșitul cercetării, care poate fi confirmată tacit de la an la an, vor dezvolta împreună publicații științifice gratuite

Art. 4 = proprietatea asupra rezultatelor

Rezultatele cercetărilor sunt deținute în comun de CGT Engineering SRL și Engsoft SRL în scopul cercetării științifice, care va fi prezentată în reviste naționale sau internaționale, conferințe, seminarii sau similare; citând în mod explicit acordul în temeiul căruia s-a desfășurat activitatea de cercetare.
De asemenea, în cadrul cercetării, este necesară confidențialitatea datelor, informațiilor, schițelor și a altor desene deținute de Engsoft SRL, eventual puse la dispoziția CGT Engineering SRL pentru desfășurarea acestei cercetări.

Art. 5 = Durata contractului

Cercetarea va avea durata…

Art. 6 = Taxe

În ceea ce privește dezvoltarea completă a cercetării și în cadrul participării colaborative, cu un scop comun, la fel, părțile își vor suporta fiecare costurile proprii. În cazul evenimentelor, cum ar fi conferințe și / sau congrese, se va face un acord de la caz la caz.

Art. 7 = Mobilitatea personalului între contractanți

Cu excepția cazurilor …