Incercari de penetrometrie dinamica – Dynamic Probing

490.00 esc. IVA

(3 recenzii de la clienți)

Program de prelucrare a încercãrilor de penetrometrie dinamica, cu gestiune si arhivare a oricãrui tip de penetrometru (chiar si a unuia nou sau personalizat) si încercãri SPT în foraj. Dynamic Probing dã posibilitatea de arhivare a tuturor încercãrilor din santier si de calculare automatã a energiei reale transmise (cu reducere pentru „miscarea lateralã a prãjinilor” ) si a coeficientului de corelatie cu SPT (încercare standard de referintã pentru calculele geomecanice si corelatiile geotehnice).

Manual utilizator

Descriere

Dynamic Probing realizeazã prelucrarea încercãrilor pentru calculul capacitãtii portante pentru fundatii de suprafatã cu diverse metode, pentru diverse geometrii (talpã continuã, radier general, fundatie izolatã, etc.) si a tasãrilor relative precum si verificarea pilotilor bãtuti si specificarea potentialului de lichefiere al solurilor avute în vedere în schema seismicã. Graficele coloanelor stratigrafice pot fi exportate în Slope, LoadCap si MP (Retele de Micropiloti si Piloti); în particular, pentru ultimele douã aplicatii sunt exportati si parametrii geotehnici asa cum rezultã din raport.

Prelucrarea datelor este imediatã si este posibilã gestionarea valorilor reprezentative Ndp si Rd ale stratului cu vizualizare graficã directã.

Programul realizeazã si discretizarea automatã a profilelor cu posibilitatea de introducere a imaginilor bitmap si a texturilor pentru interpretãrile litologice.

Prelucrãrile geotehnice sunt efectuate pentru terenuri coezive si necoezive cu numeroase corelatii disponibile pentru diversele tipologii litologice, care permit o „caracterizare geotehnicã” mai precisã si semnificativã, specificã zonei, cu referintã la tipul litologic definit.

Programul dispune de o bazã de date de instrumente de uz comun:

 • Borro
 • DIN 4
 • DPM (DL030 10) (Medium)
 • DPM (DL030 16) (Medium)
 • DPA
 • DPL (Light)
 • DPSH (Dynamic Probing Super Heavy)
 • SCPT (Standard Cone Penetration Test)
 • SPT (Standard Penetration Test)
 • DPSH TG 63-X PAGANI
 • TG 73-X PAGANI
 • SCPT TG 63-X PAGANI
 • DPM (DL 030 SUNDA)
 • RAYMOND
 • PENNY 30
 • Geo Deep Drill (DPH50, DPSH63-73), GeoDeepDrill DM30
 • Nordmeyer (LMSR-X model)
 • STITZ gmbh Germany: Pneumatic operated lightweight penetrometer DPL, Pneumatic operated lightweight penetrometer E-DPL. Pneumatic operated heavyweight penetrometer DPH, Pneumatic operated heavyweight penetrometer E-DPH
 • GEOPC Comacchio SPT (Standard Penetration Test), DPH (Dynamic Heavy Probes) e DPSH-A (Dynamic Super Heavy Probes)

Este posibilã introducerea de noi sonde penetrometrice si/sau stergerea celor existente. Pentru fiecare sondã definitã coeficientul de corelatie este calculat automat; este, de asemenea, posibilã inserarea imaginii bitmap a instrumentului folosit.

EXPORT ARHIVÃ INSTRUMENTE
Lista instrumentelor poate fi exportatã în format xml sau txt si importatã în locatii de instalare diferile de calculatorul local.

INTRODUCERE DATE SI GESTIUNE STRATE
Dynamic Probing se caracterizeazã prin rapiditatea introducerii datelor si a specificãrii stratigrafiei.

Introducere date
Pe mãsurã ce utilizatorul introduce numãrul de lovituri pentru fiecare pas, sunt calculate coeficientul sondei folosite si rezistenta dinamicã, redusã si neredusã, pe strat; de asemenea se vizualizeazã diagrama cu bare a numãrului de lovituri si graficul evolutiei rezistentei dinamice.

Gestiune strate
Si mai simplã este definirea stratelor; utilizatorul poate defini stratigrafia (adâncimea stratului si caracterizarea litologicã) numeric si grafic prin intermediul interactivitãtii permise de cãtre program prin ferestrele de dialog vizualizate.

GESTIUNE ÎNCERCÃRI
Dynamic Probing dã posibilitatea unei gestiuni simple si imediate a încercãrilor realizate pe santier: este posibilã introducerea de noi încercãri în orice punct, desemnând pozitia X si Y, adâncimea initialã Z si cea finalã, precum si adâncimea la care a fost întâlnitã pânza freaticã si data. Pentru fiecare santier este posibilã arhivarea unui numãr nedeterminat de încercãri si pentru fiecare dintre acestea se poate realiza prelucrarea cu diferite corelatii propuse. Fiecare încercare va fi individualizatã pe ecran usor cu ajutorul legendei si vizualizãrii graficelor de rezistentã dinamicã si a numãrului de lovituri.

CORELATII
Programul permite determinarea parametrilor geotehnici cei mai semnificativi în caracterizarea solurilor. Litologiile care se regãsesc în numeroasele corelatii propuse, fie pentru terenuri coezive, fie pentru cele necoezive, dau utilizatorului posibilitatea de a caracteriza o mare varietate de terenuri. Totusi, printre numeroasele optiuni, se dã posibilitatea utilizatorului de a alege pentru prelucrare corelatiile considerate cele mai relevante pentru litotipii prezenti. Parametrii care derivã din prelucrarea datelor sunt:

Terenuri coezive

 • Coeziune nedrenatã: Terzaghi-Peck (1948), SUNDA (1983), Benassi Vannelli, Sanglerat, U.S.D.M.S.M., Schmertmann (1975), Fletcher (1965), Houston (1960), Shioi – Fukui (1982), Begemann, De Beer, Robertson (1983)
 • Modulul edometric: Stroud si Butler (1975), Vesic (1970), Trofimenkov (1974), Mitchell si Gardner, Buisman-Sanglerat;
 • Modulul lui Young: Schultze-Menzenbach, D’Appollonia si altii 1983
 • Greutatea unitãtii de volum: Meyerhof si altii
 • Clasificare: A.G.I.
 • The new empirical formula based on dynamic probing test in fine coesive soil (M. Khodaparast1,*, A.M. Rajabi2, M. Mohammadi3):  Cu, undrained shear strength, MR is the resilient modulus, CBR, California bearing ratio for: Soft Clay, Hard Clay, Clay, Fine soil.
 • Altele

Terenuri necoezive

 • Densitatea relativã: Gibbs & Holtz (1957), Meyerhof (1957), Skempton (1986), Schultze & Menzenbach (1961)
 • Unghi de frecare: Peck-Hanson-Thornburn-Meyerhof (1956), Meyerhof (1956), Sowers (1961), Malcev (1964), Meyerhof (1965), Schmertmann (1977), Mitchell & Katti (1981), Shioi-Fukuni (1982), Japanese National Railway, De Mello, Owasaki & Iwasaki
 • Modulul edometric: Buisman-Sanglerat, Begemann (1974), Farrent (1963), Menzenbach si Malcev
 • Modulul lui Young: Terzaghi, Schmertmann (1978), Schultze-Menzenbach, D’Appollonia ed altri (1970), Bowles (1982)
 • Modulul lui Poisson: A.G.I.
 • Modulul dinamic de deformatie: Ohsaki & Iwasaki, Robertson e Campanella (1983)
 • Greutatea volumicã: Meyerhof si altii
 • Clasificare: A.G.I.
 • Vitezã unde de forfecare: Seed (1979)
 • Modulul Ko: Navfac (1971-1982)
 • Altele

CLASIFICAREA SOLURILOR
Identificarea categoriei de sol (A,B,C,D,E, S1,S2) se realizeazã pe baza parametrilor echivalenti: Nspt,30/Cu,30/Vs,30.
Programul dispune de un sofisticat model ce permite efectuarea analizei la fiecare pas al instrumentului, pe stratigrafia utilizatorului, pe parametrii directi si indirecti.

EXPORT REZULTATE
Rezultatele prelucrãrii sunt exportate sub formã tabelarã si graficã. Pentru fiecare încercare se constituie tabelele în care se raporteazã rezultatele prelucrãrilot alese de cãtre utilizator precedate de datele de identificare ale încercãrii (numãrul de ordine, data, etc.) si de caracteristicile sondei penetrometrice folosite, precum si de datele care se referã la santier (titlu proiect, localitate, tehnician, etc.). Tabelelor le pot fi asociate graficele numãrului de lovituri si ale rezistentei dinamice, iar pentru completarea graficã este posibilã constituirea coloanei stratigrafice corespondentã fiecãrei încercãri.

CAPACITATE PORTANTÃ SI LICHEFIERE
Dynamic Probing realizeazã si calculul capacitãtii portante si al tasãrilor fundatiilor de suprafatã si de adâncime cu diverse metode, precum si calculul potentialului de lichefiere pentru stratele necoezive.

SECTIUNI cu DYNAMIC PROBING
Dynamic Probing permite realizarea, în mod automat, a sectiunilor între încercãri cu ajutorul modulului aditional Sectiuni. O comandã specialã va permite alegerea încercãrilor de inclus în generarea sectiunii si deschiderea noii aplicatii. Aceeasi procedurã poate fi folositã si de Static Probing (software pentru prelucrarea încercãrilor de penetrometrie staticã). Modulul Sectiuni este o aplicatie autonomã ca editor de sectiuni si permite deci realizarea acestora si fãrã ajutorul programului Dymanic; de asemenea, permite importarea coloanelor stratigrafice realizate cu Stratigrapher.
Programul are interfata comunã cu aplicatia Slope, astfel încât sectiunile realizate cu acest modul pot fi citite ca input pentru analiza stabilitãtii taluzurilor.

SECTIUNI 3D
Pentru un minim de trei încercãri inserate Dynamic probing realizeazã reconstructia tridimensionalã a stratigrafiei.

ChangeLog

2022.27.5.1130

23/06/2022

Major upgrade Dynamic Probing:
General improvements;
New correlations for: Unit weight & Saturated Unit weight;
Rules: ISSMFE Technical Committee on Penetration Testing (1988) Dynamic Probing (DP) International Reference Test Procedure;
Rules: Annex D.1. Standard Penetration Test (SPT) | Eurocode 7 part 3.

2021.26.5.1051

17/11/2020

Export graphics in excel for allowable pressure and reduced allowable pressure

VERSION 2016

 • Method Terzaghi-Peck (1948), computation of Cu: min and max values in computation report.
 • Introduced new column in the data input table for the values of NSPT on equipment step.
 • Given the option to alter the size of the characters used for the number of blows: Graphic report options -> Text management.
 • Introduction of drilling system efficiency.
 • Correlation coefficient variable with the depth.
 • Computation of CN.
 • Computation of N160.
 • Verification of the correlations Nspt N160.
 • Review of Spanish version of the program.
 • General data window, introduction of: order code, number of certificates to attach, zone, latitude and longitude.
 • Adaptation according to Circolare 08 September 2010, n. 7619/STC. Italian Ministry of the infrastructures and transportations. Criteria for the release of the authorization to the Laboratories for the execution and certification of geognostic inquiries, sampling and tests on site of which art. 59 of the DPR n. 380/2001.
 • Determination of the zone in Google Maps. The image can be saved and be used like background "raster image" for the determination of the tests.

  Current test window, added certification data: certificate number, acceptance report, order number and related data. The same data was added in graphic model and print report.

  Graphic options window, added: ministerial authorization, signatures. The same data was added in graphic model and print report.

  Attention in Graphic options window > View panel, we added a selection command that allows you to color the diagrams in a transparent and uniform manner.

  Graphic objects: New graphic objects and colors.

  Tables in print report - added in the initial header the terms expected for law, planimetry with indication of the location of the tests, index and summary.

  In phase of elaboration and of report generation were created some commands to improve the navigation inside of the documents.

 • Improved management of 3D stratigraphy. We remember you that the automatic reconstruction of 3D stratigraphy takes place on the base of the names assigned to the layers. As an example, test 1 is composed from three layers named: A, B, C; test 2 must have the same number of layers with the same names: A, B, C. The same reasoning must be followed for successive tests. For an optimal view of the 3D it is moreover advised to assign to the same colors or textures to the layers pertaining to various tests but with the same name.
 • Bore hole tests, cohesive-cohesionless soils processing.
 • Soil category: computation of Vs, correlation of Otha and Goto from 78 for the differentiation of the deposit's age.
 • Soil category: type s2 for soils susceptible ti liquefaction.
 • Soil category: theoretical notes included in print report.
 • Computation of subfoundation coefficient in shallow foundation module.
 • Modified layar generation in data input.
 • New options in graphic preferences. Water table view even in absence of stratigraphy.
 • Printing more copies when using Windows 7.

1.0.0

06/03/2017

VERSION 2015

1.0.0

07/03/2016

VERSION 2014

1.0.0

04/05/2015

VERSION 2013

1.0.0

01/08/2014

VERSION 2012

3 recenzii pentru Incercari de penetrometrie dinamica – Dynamic Probing

 1. Manuel Lupu

  De la primul release, multumita upgrade-ului continuu al programului realizat de echipa geostru, Dynamic este cel mai de incredere si cel mai puternic produs de pe piata. Posibilitatea de a avea un contact direct in comunitatea utilizatorilor din toata lumea fac acest produs si mai eficient.

 2. Alexandru Ioan Inescu (proprietar confirmat)

  Program foarte bun și util, îndeosebi pentru o evaluare rapidă a zonelor care ridică probleme din punct de vedere geotehnic și extrem de valoros pentru zonele în care predomină pământurile necoezive, din care nu pot fi prelevate probe.
  Este cel mai puternic produs din câte am văzut, este foarte prietenos și versatil și are marele avantaj că poate fi integrat în alte module Geostru.
  Cu toate acestea, mai poate suporta unele îmbunătățiri, mai ales la partea de interpretare pentru pământurile coeziune (coeziune+unghi de frecare internă).

 3. filippo catanzariti

  Dear Sirs,
  I have some additional questions according to my use of Your excellent program:

  I have SPT measurements from some boreholes. How can I make profile (like DPL measurements) with just four data, which are not equally spaced.
  I would like to compare my previous calculations od SPT into N1(60): how can I calculate N1(60) with this results on Dy.prob.?
  We classificate soil as GM, GC. What calculations shall we use: for cohesionless or cohesive soil.

Show reviews in all languages (38)

Adaugă o recenzie

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment