Fundații – Fondazioni CA

490.00 fără TVA

(0 recenzii de la clienți)

Fondazioni in C.A este un software complet care permite calcularea oricărei structuri de fundații în conformitate cu NTC.
Tipurile de calcul furnizate sunt:

 • Piloți și micropiloți, chiar și cei înclinați, indiferent de modul de dispunere;
 • Grilaj de grinzi plate pe sol elastic;
 • Grilaj de grinzi plate în elevație;
 • Radier simplu sau casetat pe solul elastic Winkler;
 • Plăci simple sau casetate în elevație pe suporturi fixe sau elastice;
 • Fundații izolate de suprafață pe solul elastic Winkler;
 • Fundații izolate pe piloți;
 • Grilaj de grinzi pe piloți;
 • Radier simplu sau cu nervuri pe piloți;
 • Grinzi continue pe solul elastic Winkler;

Fondazioni in C.A poate importa, de asemenea, fișiere text care conțin combinațiile de sarcini, calculate în alte software structurale, transmise de suprastructură.

SOFTWARE-UL ESTE ÎN CONFORMITATE CU EC 2/7/8,  DISPONIBIL ÎN LIMBA ITALIANĂ ȘI SE POATE UTILIZA INDIFERENT ZONEI DE ACOPERIRE

Categorii: , SKU: 2

Descriere

Fundații – Fondazioni CA:

Modelarea solului pentru piloți
În zonele seismice, „analizele de evaluare a eforturilor și deplasărilor piloților trebuie să ia în considerare dependența rigidității solului de la starea tensionată și deformată” (§ 7.11.5.3.2 NTC). Realizarea practică a acestei directive poate fi realizată prin utilizarea unei valori secante reduse corespunzător a modulului de elasticitate al solului sau, mai adecvat, prin utilizarea unui model de sol neliniar.

În program interacțiunea dintre pilot și sol poate fi modelată fie considerând solul ca un mediu elastic continuu și omogen (Poulos-Randolph), fie ca un mijloc a la Winkler cu arcuri liniare sau neliniare, cu posibilitatea de a alege dintre mai multe legături constitutive (curbe p-y pentru interacțiunea transversală și curbe de transfer t-z pentru cea axială) care trebuie atribuite solurilor stratificate. În special, următoarele modele neliniare sunt aplicabile atât la solurile coerente, cât și la cele incoerente:

 • Model hiperbolic (Carter)
 • Modelul parabolic (Matlock)
 • Model elasto-plastic

Pentru o mai bună estimare a cedării axiale a stâlpilor SLE, a fost implementat modelul hiperbolic neliniar Chin, care este deosebit de potrivit atunci când se efectuează teste de sarcină-cedare pe piloți pilot.
De asemenea, pentru o mai bună estimare a cedării axiale a piloților (în special în fundațiile mixte), a fost implementat și calculul (opțional) al interacțiunii axiale dintre piloți pe baza determinării prealabile a factorilor de interacțiune.

În cazul fundațiilor mixte, calculul interacțiunii dintre radier și piloți se bazează pe metoda PDR cu scopul de a reduce coeficientul Winkler atribuit radierului, în absența piloților, ajungând la o valoare efectivă (în general foarte mică) care ia în considerare interacțiunea menționată anterior.

Calculul aproximativ al momentului încovoietor cinematic în sol cu două straturi este furnizat (Gazetas 1997). Momentul calculat în acest mod se adaugă la momentul prezent în piloți atât în secțiunea care traversează interfața dintre cele două straturi, cât și în secțiunea de conectare cu capul.

Rezoluția structurii este realizată prin discretizarea automată a tuturor elementelor de rezistență pe baza unei dimensiuni medii predefinite a mesh. De asemenea, este posibil să se atribuie offset rigide la nodurile de capăt ale grinzilor pentru a ține cont de eventuale excentricități fața de noduri și/sau pentru a modela secțiunile grinzilor care se revarsă în interiorul stâlpilor.

Opțional, efectele de interacțiune pot fi calculate automat pentru piloți din grupuri cu referire la sarcinile transversale (noile reglementări seismice impun în mod explicit evaluarea acestora).
Proiectarea și verificarea armăturii secțiunilor de grinzi, a plăcilor și a piloților se realizează la stările limită de ultimă instanță și de exploatare în conformitate cu noile standarde tehnice (DM 17.01.2018).

Pentru radier, fundații izolate de suprafață și grinzi continue (inclusiv cele aparținând grilajului de grinzi), există, de asemenea, proiectarea armurii, cu posibilitatea modificărilor interactive de către utilizator și crearea de fișiere în format DXF pentru a permite ca grafica generată de program să fie importată în orice program CAD.

Grinzi continue
Acestea pot fi generate ca un model predefinit autonom sau ca o serie consecutivă de grinzi în cadrul unui grilaj de grinzi.
Solul este modelat prin intermediul unor arcuri elastice concentrate aplicate la nodurile de discretizare ale grinzilor.
Suporți grinzii pot, de asemenea, să fie constituiți din piloți de fundație (ale căror caracteristici geometrice și geotehnice sunt definite în module speciale ale programului) care sunt considerați conectați la grindă cu constrângeri de continuitate în ceea ce privește translația și rotația.
Fiecare dintre grinzi poate fi dreptunghiulară în formă de T, în formă de T dublu în formă de L, în formă de T dublu cu aripi inegale, circulară și generică (pentru date). Atât excentricitatea axei grinzilor în raport cu nodurile de capăt, cât și secțiunile grinzilor care se încadrează în secțiunile stâlpilor pot fi modelate prin definirea automată sau numerică de conci rigizi (offset).
Sunt admise sarcini distribuite constant și liniar variabile. Orice nod poate fi constrâns sau încărcat în funcție de direcția de translație verticală și de direcțiile de ocolire în jurul axelor X și Y ale planului general de referință.
Condițiile de sarcină, combinațiile de sarcină și factorii de combinație ai acestora trebuie întotdeauna definiți. Combinațiile pot fi fie de rezistență (SLU), fie de funcționare (SLE).

Piloți de fundație și micropiloți
Piloți și micropiloții în beton armat sau în tubulari de oțel pot fi calculați fie în mod izolat, fie ca un grup conectat cu o constrângere de continuitate sau de balama sferică la orice grilaj de grinzi, placă sau fundație izolată dreptunghiulară predefinită. Axa longitudinală a fiecărui pilot poate fi înclinată la discreție față de verticală. Grosimea, de obicei deloc neglijabilă, a capului de legătură a pilotului poate fi modelată automat de program prin intermediul unui conci rigid care conectează secțiunea de fixare a pilotului la cap, cu nodul de referință a pilotului, situat de obicei pe extradosul capului. Pornind de la un comportament elastic liniar al pilotului, programul oferă posibilitatea de a alege între mai multe modele de interacțiune dintre pilot și sol de tip liniar și neliniar:

 • sol modelat ca un mediu omogen continuu cu comportament elastic liniar cu soluția ecuației integral-diferențiala a lui Midlin aproximată prin studiul parametric al lui M.F. Randolph
 • solul schematic sub forma unor arcuri a la Winkler liniare sau neliniare care acționează transversal și axial față de axa pilotului, ale căror reacții sunt aplicate la nodurile de discretizare cu elemente finite ale stâlpilor în care este împărțit pilotul

Schematizarea prin intermediul arcurilor neliniare permite o mai bună reflectare atât a comportamentului în mod clar neliniar al interacțiunii (noile reglementări seismice cer în mod explicit acest tip de analiză), cât și a variabilității caracteristicilor solului în funcție de adâncime (sol stratificat).

În program sunt implementate curbe de interacțiune p-y (pentru deformări transversale ) hiperbolice, parabolice (Matlock) și elasto-plastice. Pentru deformațiile axiale, sunt prevazute curbe neliniare t-z valabile de-a lungul trunchiului și curbe q-b pentru comportamentul la vârful stâlpului.

În cazul piloților din beton armat, armătura longitudinală și transversală este proiectată și reprezentată grafic pe baza unei liste speciale de opțiuni.

Schela în care sunt dispuse capetele de piloți poate fi calculată în mod extensiv rigid (în cazul radierului pe piloți), sau extensiv deformabil (în cazul fundațiilor izolate pe piloți foarte distanțați sau cu grinzi de legătură care nu sunt suficient de rigide în plan orizontal).

Programul ia în considerare piloții conectați cu o constrângere de continuitate la grinzi și la câmpurile de corespondența a nodurilor, astfel încât schema generală de calcul este întotdeauna cea a unui cadru tridimensional cu un singur plan, cu noduri deplasabile, în care sâlpi (chiar și înclinați față de verticală) sunt constituiți de piloți, iar orizontala de grinzi și câmpuri de plăci. Ca urmare, sarcinile orizontale transmise de la suprastructură la cadru menționat mai sus, sunt distribuite între piloții atribuiți în funcție atât de rigiditatea respectivă la translația orizontală a piloților, cât și de rigiditatea grinzilor și a câmpurilor conectate la piloți.

Grilaj de grinzi
Acestea sunt formate dintr-un set generic de grinzi. Grinzile pot fi modelate fie ca grinzi în elevație, fie ca grinzi pe un sol a la Winkler elastic. Caracteristicile secțiunilor de grinzi și sarcinile aplicate acestora sunt cele ilustrate pentru grinzile continue. Eventuala excentricitate a axei grinzilor fata de cele două noduri de extremitate poate fi modelată cu ajutorul concilor rigizi (offset ale nodurilor). Nodurile de intersecție ale grinzilor pot fi locații ale unor constrângeri fixe sau elastice sau ale unor sarcini concentrate (sarcină verticală și pereche în cele două direcții X,Y ale referinței). Calculul ia în considerare, de asemenea, atât rigiditatea la torsiune a secțiunii grinzii (eventual redusă printr-un factor special de eficiență la alegerea utilizatorului), cât și cea produsă de reacția elastică a solului în direcția transversală la axa grinzii.
Rezultatele programului includ grafice de deformare, diagrame de tensiuni (încovoiere, torsiune, forfecare) și calculul armăturilor în toate secțiunile de discretizare a grinzilor.
În cazul în care grinzile continue sunt definite în cadrul unui grilaj, acestea sunt armate la încovoiere, forfecare și torsiune în același mod ca în descrierea grinzilor continue.
Modificările aduse (prin intermediul editorului numeric sau în fereastra de opțiuni) armuri longitudinale poate face obiectul unei reverificări interactive. Graficul de armura poate fi exportat în format DXF.

Radier de fundație
Programul schematizează un radier de fundație de formă generică pornind de la o subdiviziune adecvată a suprafeței sale în câmpuri cvadrilaterale care, în faza de calcul următoare, sunt discretizate automat în elemente finite cvadrilaterale în ale căror noduri sunt evaluate tensiunile plăcii și armătura de plasa ortogonala presupuse a fi orientate în aceeași direcție cu axele generale de referință.
Solul este schematizat prin intermediul unor arcuri verticale independente (comportament a la Winkler) aplicate automat în nodurile elementelor finite.
Se pot introduce constrângeri fixe și elastice la vârfurile câmpurilor de plăci sau se pot aplica sarcini concentrate.
De-a lungul laturilor câmpurilor, pot fi atribuite constrângeri fixe, sarcini și perechi distribuite cu intensitate constantă sau liniar variabilă.
În fiecare dintre laturile câmpurilor (chiar și în cele aparținând la două câmpuri contigue) se poate introduce o grindă, care, în acest caz, se face continuă cu radierul sau cu placa în aceleași noduri în care este discretizată latura câmpului în care este introdusă. În ciuda acestui fapt modelarea și calculul radierilor cu nervuri sau a plăcilor cu nervuri (cofferdams) în elevație. Programul formulează o propunere de armare pentru întregul radier, prevăzând zone de rafinare la nivelul stâlpilor. Este posibil să se modifice pasul și diametrul armăturilor și să se reverifice interactiv noul aranjament. Graficul de armare poate fi exportat în format DXF. În plus față de verificările la flexiune, se prevede și o verificare prin perforare la nivelul stâlpilor.

Fundații izolate superficiale
Acestea sunt prevazute pe un plan dreptunghiular și o secțiune constantă, nedeformabilă. Interacțiunea cu solul este modelată în conformitate cu schema a la Winkler, prin atribuirea unei constante de subsol corespunzătoare fiecărui tip de fundație izolata. Fundațiile izolate trebuie să fie raportate la nodurile schemei planimetrice generice care, în acest caz, reprezintă baricentrele stâlpilor care urmează să fie caracterizați prin secțiunea lor și prin sarcinile concentrate (sarcină verticală, perechi și tăieturi în cele două direcții X,Y de referință) pe care le transmit pe extradosul fundației izolate.

Fundațiile izolate atribuite pot fi izolate sau conectate intre ele prin intermediul unor grinzi (pe un teren elastic sau neelastic), constrânse la aceleași noduri la care se referă fundațiile izolate. În acest caz, presiunile exercitate de fundațiile izolate asupra solului depind nu numai de sarcinile aplicate direct pe fundație, ci și de rigiditatea celorlalte fundații și a grinzilor de legătură aferente.

Armarea fundaților izolate în cele două direcții este calculată pe baza eforturilor de încovoiere și de forfecare transmise de prisma de reacție a solului; aceste eforturi sunt evaluate în secțiunile fundației izolate la nivelul stâlpilor.

Fiecărui fundație izolata îi poate fi atribuit un pahar pentru a găzdui stâlpi prefabricați cu secțiune dreptunghiulară.

Grilaje pe piloți
Grilajele de fundații pe piloți diferă de grilajele de fundații superficiale pe sol ale lui Winkler prin faptul că pentru grinzi trebuie exclusă reacția solului datorită cerinței de reglementare explicite (§ 7.2.1 „trebuie evitată utilizarea contextuală a fundațiilor pe piloți și a fundațiilor superficiale”), astfel încât toate sarcinile orizontale și verticale transmise fundației trebuie sa fie încredințate numai la piloți. Piloți trebuie repartizați la nodurile de capăt ale grinzilor. Piloții sunt întotdeauna considerați a fi centrați în nodul de care aparțin, spre deosebire de grinzi, care pot fi excentrice în raport cu cele două noduri de capăt.
Grinzile continue din cadrul grilajului sunt armate la încovoiere, forfecare și torsiune în același mod ca în descrierea grinzilor continue. Modificările aduse (cu ajutorul editorului numeric) armăturii longitudinale pot fi reverificate.

Radier pe piloți
Radierul de fundație pe piloți diferă de cele superficiale pe sol de tip Winkler pentru că, în cazul câmpurilor de plăci, reacția la sol trebuie să fie exclusă printr-o dispoziție de reglementare expresă (toate sarcinile orizontale și verticale care acționează asupra fundației trebuie atribuite numai piloților). Piloți pot fi atribuiți numai la nodurile de la vârfurile câmpurilor de plăci; prin urmare, împărțirea plăcii în câmpuri trebuie să se facă pe baza aranjamentului dorit al piloților. De asemenea, se pot prevedea nervuri de rigidizare de-a lungul laturilor câmpurilor prin atribuirea unor grinzi în mod normal dreptunghiulare care sunt considerate congruente cu câmpurile adiacente laturii în care sunt inserate. Distribuția acțiunilor orizontale și verticale care acționează asupra radierului se realizează ținând cont de rigiditatea piloților și a radierului. Această reducere a rigidităților se realizează prin metoda multiplicatorilor reducători ai curbelor p-y (liniare și neliniare) în conformitate cu curbele experimentale propuse de R.L.Mokwa.

Fundații izolate pe piloți
Pentru fundațiile izolate dreptunghiulare pe 2, 4, 5, 6, 8 și 9 piloți utilizați în mod obișnuit, există generarea automată a unui model special predefinit care permite atât calculul, cât și reprezentarea grafică a geometriei și a armăturii proiectate pentru fundația izolată, pentru piloți și pentru eventualul pahar din beton armat destinat să găzduiască stâlpul prefabricat, dacă este cazul. Modelul predefinit este constituit de un grilaj elastic echivalent la 12 grinzi care leagă stâlpul de piloți cu o constrângere de continuitate. Adică, programul nu utilizează schematizări simplificate ale unor fundații izolate „înalte” pe piloți constând din montanți înclinați și tiranți, presupuse pe scară largă în literatura de specialitate și în multe programe de calcul. Astfel de scheme sunt acceptabile numai atunci când fundația de sprafață este supusă unei singure sarcini verticale transmise de un stâlp centrat față de piloți.

ChangeLog

2024.16.0.1128

11/04/2024

2021

2023.16.0.1108

01/12/2023

2020

1.0.0

01/08/2019

2019

1.0.0

02/08/2018

2018

1.0.0

02/08/2017

2017

1.0.0

04/08/2016

2016

1

04/08/2016

ro

01/01/1970

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Show reviews in all languages (6)

Fii primul care adaugi o recenzie la „Fundații – Fondazioni CA”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment

Ar putea sã iti placã si...