Din dorința de a răspunde solicitărilor de consultanță și instruire venite din partea clienților noștrii dorim să vă punem la dispoziție un nou serviciu de cursuri și consultanță în colaborare cu Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași.

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași  este printre primele instituții de învățământ superior de profil tehnic din țară și se încadrează în categoria universităților de cercetare avansată și educație. De mai bine de două secole, de pe băncile universității au plecat specialiști în domeniile ingineriei electrice, electronicii, construcțiilor, calculatoarelor, arhitecturii, hidrotehnicii, textilelor, mecanicii sau chimiei, dar și în ale cercetării, presei, economiei sau politicii.

GeoStru dezvoltă și distribuie software în domeniul ingineriei civile, geologiei și geotehnicii. Cei peste 20 de ani de experiență, prezența în mai mult de 135 de țări și cele peste 50.000 de licențe active au adus GeoStru în poziția lider mondial în domeniu.

Numeroasele colaborări avute de-a lungul timpului cu mediul universitar din întreagă lume ne-au dat posibilitatea să va punem la dispoziție cele mai eficiente și inovative produse și servicii care pot face cu adevărat diferența în muncă de zi cu zi.

Cursuri propuse:

 1. Investigarea geotehnică (total 10 ore, 2 ore de curs și 8 de aplicații)

Detalii curs:

  • estimare volum și amploare lucrări investigare (GIT);
  • reprezentări grafice specifice (Stratigrapher + GM3D);
  • interpretare rezultate încercări de penetrare dinamică (Dynamic Probing);
  • interpretare rezultate încercări de penetrare statică (Static Probing);
  • stabilire valori caracteristice (CVSoil).
 1. Proiectarea geotehnică

Detalii curs:

 • Nivelul 1, basic (10 ore, 4 de curs și 6 de aplicații)
  • prezentare generală produse software GeoStru;
  • stabilitate taluzuri și versanți (Slope);
  • estimare capacitate portantă și tasări probabile fundații de suprafață (LoadCap, MDC).
 •  Nivelul 2 sau avansat (21 ore, 8 de curs și 13 de aplicații)
  • prezentare generală produse software GeoStru;
  • stabilitate taluzuri și versanți (Slope);
  • estimare capacitate portantă și tasări probabile fundații de suprafață (LoadCap, MDC);
  • fundații pe piloți și micropiloți (DeepFound, MP);
  • structuri de sprijin realizate din pereți îngropați (SPW);
  • structuri de sprijin realizate din gabioane (GDW);
  • analiza dinamică (QSIM).

Așteptăm sugestiile dumneavoastră privind nevoile practice din munca de zi cu zi.

Putem să oferim cursuri specifice la cerere și consultanță personalizată.