Importante aggiornamento sul nostro blog geostru

Si avvisano  gli utenti che il nostro blog è stato spostato su un nuovo dominio: https://blog.geostru.eu Abbiamo effettuato questa migrazione per diversi motivi, tra cui una migliore struttura del sito, una navigazione più fluida e una maggiore accessibilità ai contenuti. Questo cambiamento ci permetterà di offrire articoli di alta qualità in modo più efficiente. Se avete…

We are thrilled to announce that our blog has been successfully transferred

We are thrilled to announce that our blog has been successfully transferred to a brand new domain! This exciting move ensures a better user experience and improved access to our valuable content. With our new domain, blog.geostru.eu, we are eager to continue providing you with high-quality articles, insightful information, and engaging discussions on various topics.…

Winkler: Coeficientul de reacție a solului sau coeficientul Winkler

Winkler: Coeficientul de reacție în sol sau coeficientul Winkler este denumit în mod normal K sau KS [kgf/cmc]. În modelul lui Winkler, subsolul se caracterizează printr-o relație liniară între eșecul unui punct (s) și presiunea de contact (p) în același punct: p = K s K se numește „constanta de fond” sau „coeficientul de reacție subgradă”…

Elaborarea studiului geotehnic cu geostru conform Eurocod 7

Studiul geotehnic reprezintă documentația geotehnică de bază utilizată în practica de proiectare geotehnică din țara noastră, iar in SR EN 1997-2 poartă numele de „Raport privind investigarea terenului”. Un studiu geotehnic trebuie să cuprindă două capitole principale: a) prezentarea informațiilor geotehnice b) evaluarea informațiilor geotehice Conform NP 074, studiile geotehnice corelate cu etapele de proiectare…